Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING STICHTING MO(O)I IN VEENDAM

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Door de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Hun privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid.
Stichting Mo(o)i in Veendam heeft geen ledenbestand met privacygevoelige gegevens.
Wel is er een bestand met emailadressen dat alleen gebruikt werd en wordt voor het versturen van eventuele nieuwsbrieven. De geadresseerden zijn allen op eigen verzoek toegevoegd aan deze lijst. Mocht u niet langer op deze lijst willen staan volstaat een email naar info@mooiinveendam.nl.
Tijdens evenementen waar Mo(o)i in Veendam aan meedoet worden, uitsluitend als fotoverslag, foto’s gemaakt zonder enige intentie deze aan derden ter beschikking te stellen, betaald of onbetaald.
Deze foto’s worden geplaatst op onze facebookpagina Mooi in Veendam en website www.mooiinveendam.nl.

Indien men bezwaar maakt tegen een geplaatste foto waar men herkenbaar opstaat, kan dit gemeld worden door een email te sturen naar info@mooiinveendam.nl.
We zullen dan de foto zodanig aanpassen dat de persoon in kwestie niet (meer) herkenbaar is.
Foto’s staan maximaal drie jaar op onze website en facebookpagina.